Η ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Η ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ