ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΤΕΣ (φωτογραφίες)