Στο εφηβικό τμήμα ...περισσεύει η διάθεση για προσπάθεια και πρωτιές, οι πλάκες και το πεντακάθαρο μυαλό στο πως να κερδίζεις τον αντίπαλο. Video : ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ Vs ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ - 50μ ΒΟΥΤΙΑ


Στο εφηβικό τμήμα ...περισσεύει η διάθεση για προσπάθεια και πρωτιές, οι πλάκες και το πεντακάθαρο μυαλό στο πως να κερδίζεις τον αντίπαλο. Video : ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ Vs ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ - 50μ ΒΟΥΤΙΑ