ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: ΑΘΛΕΤΙΚΟ - ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 56-28(Φύλλο αγώνα και φωτογραφίες)Α.Σ. ΑΘΛΕΤΙΚΟ - ΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 58-26

Α.Σ. ΑΘΛΕΤΙΚΟ ( ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ) : Τζίνλη 14, Βουλαγαράκη 11, Τόλη 8, Γρομπανοπούλου 4, Πρωτογέρου 3(1), Τόλη 15 Καλωνή 3

ΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ): Χριστοδούλου, Κυπριώτη , Παπαδοπούλου Μ, Κολοκυθά 2, Ταχταλίδου , Παπαδοπούλου Ε 20, Παπαδοπούλου Α, Τσιρίδου, Αρουτιουνιάν 4.

Φωτογραφίες