ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PRODANCERS STUDIO ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ