ΜΠΑΣΚΕΤ / ΚΛΗΡΩΣΗ Α ΑΝΔΡΩΝ 2017-18


Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΚΑΣΘ η κλήρωση της Α κατηγορίας των ανδρών για το πρωτάθλημα 2017-181  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 1                              Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                            ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ
ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ                                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.
Α.Α.Μ.Θ.                                ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ                                         ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ                                      ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.            ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.
Β.Α.Ο.                                   Β.Α.Ο.                                                    ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               Δ.Α.Σ.Ω.                                                 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ
2  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΕΠΑΝΩΜΗΣ                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.                      Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ                                  ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ
Μ.Ε.Ν.Τ.                                ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ                            ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.                                    ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ
11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ                     ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.
ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                      Β.Α.Ο.
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ                    Δ.Α.Σ.Ω.
3  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 1                              Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                            ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ
ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ                                           ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
Α.Α.Μ.Θ.                                ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ                                         ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ                                      ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.            ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ
Β.Α.Ο.                                   Β.Α.Ο.                                                    Δ.Α.Σ.Ω.
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ                    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 1 από 9

4  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
Μ.Ε.Ν.Τ.                                ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ                            Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.                                    ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ
11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ                     ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                      ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               Δ.Α.Σ.Ω.                                                 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.
Β.Α.Ο.                                   Β.Α.Ο.                                                    ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ                                  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.
5  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 1                              Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                            ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.
ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ                                           ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ
Α.Α.Μ.Θ.                                ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ                                         ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ                                      Δ.Α.Σ.Ω.
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.            Β.Α.Ο.
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ                    ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ
ΕΠΑΝΩΜΗΣ                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.                      ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
6  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ                     Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.
ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                      ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               Δ.Α.Σ.Ω.                                                 ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
Β.Α.Ο.                                   Β.Α.Ο.                                                    ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.            ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.                                    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.
Μ.Ε.Ν.Τ.                                ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ                            ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 2 από 9

7  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 1                              Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                            ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ
ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ                                           Δ.Α.Σ.Ω.
Α.Α.Μ.Θ.                                ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ                                         Β.Α.Ο.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ                                      ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ                    ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
ΕΠΑΝΩΜΗΣ                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.                      ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ                                  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.
8  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               Δ.Α.Σ.Ω.                                                 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.
Β.Α.Ο.                                   Β.Α.Ο.                                                    ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.            ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ                                      ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ
ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.
11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ                     ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.                                    ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
9  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 1                              Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                            Β.Α.Ο.
ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ                                           ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.
Α.Α.Μ.Θ.                                ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ                                         ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ                    ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.
ΕΠΑΝΩΜΗΣ                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.                      Δ.Α.Σ.Ω.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ                                  ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ
Μ.Ε.Ν.Τ.                                ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ                            ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 3 από 9

10  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.            Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ                                      ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ
Α.Α.Μ.Θ.                                ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ                                         ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ
Β.Α.Ο.                                   Β.Α.Ο.                                                    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               Δ.Α.Σ.Ω.                                                 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ
ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                      ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ                     ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.
11  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 1                              Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ                                           ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ                    ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ
ΕΠΑΝΩΜΗΣ                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.                      ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ                                  Β.Α.Ο.
Μ.Ε.Ν.Τ.                                ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ                            Δ.Α.Σ.Ω.
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.                                    ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ
12  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
Α.Α.Μ.Θ.                                ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ                                         Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.
ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ                                           ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ                                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.            ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ
Β.Α.Ο.                                   Β.Α.Ο.                                                    ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               Δ.Α.Σ.Ω.                                                 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.
ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                      ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 4 από 9

13  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 1                              Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                            ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ                    ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ
ΕΠΑΝΩΜΗΣ                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.                      ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ                                  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ
Μ.Ε.Ν.Τ.                                ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ                            ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.                                    Β.Α.Ο.
11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ                     Δ.Α.Σ.Ω.
2  ος Γύρος
1  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ                    Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.
ΕΠΑΝΩΜΗΣ                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.                      ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ                                  ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
Μ.Ε.Ν.Τ.                                ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.                                    ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.
11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ                     Β.Α.Ο.
ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                      Δ.Α.Σ.Ω.
2  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 1                              Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                            ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.
ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ                                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ
Α.Α.Μ.Θ.                                ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ                                         ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ                                      ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.            ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ
Β.Α.Ο.                                   Β.Α.Ο.                                                    ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               Δ.Α.Σ.Ω.                                                 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 5 από 9

3  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ                                  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.
Μ.Ε.Ν.Τ.                                ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ                            ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.                                    ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ                     ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                      ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               Δ.Α.Σ.Ω.                                                 Β.Α.Ο.
ΕΠΑΝΩΜΗΣ                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.                      ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ
4  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 1                              Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                            ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ                                           ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.
Α.Α.Μ.Θ.                                ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ                                         ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ                                      ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.            Δ.Α.Σ.Ω.
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ                    Β.Α.Ο.
ΕΠΑΝΩΜΗΣ                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.                      ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ
5  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.                                    Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.
11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ                     ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ
ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                      ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               Δ.Α.Σ.Ω.                                                 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ
Β.Α.Ο.                                   Β.Α.Ο.                                                    ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ                                  ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ
Μ.Ε.Ν.Τ.                                ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ                            ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 6 από 9

6  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 1                              Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                            ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ                                           ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ
Α.Α.Μ.Θ.                                ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ                                         Δ.Α.Σ.Ω.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ                                      Β.Α.Ο.
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ                    ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.
ΕΠΑΝΩΜΗΣ                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.                      ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ                                  ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
7  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                      Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               Δ.Α.Σ.Ω.                                                 ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ
Β.Α.Ο.                                   Β.Α.Ο.                                                    ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ
Μ.Ε.Ν.Τ.                                ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ                            ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ
11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ                     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.                                    ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ
8  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 1                              Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                            Δ.Α.Σ.Ω.
ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ                                           Β.Α.Ο.
Α.Α.Μ.Θ.                                ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ                                         ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ                    ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ
ΕΠΑΝΩΜΗΣ                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.                      ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ                                  ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ
Μ.Ε.Ν.Τ.                                ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ                            ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 7 από 9

9  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
Β.Α.Ο.                                   Β.Α.Ο.                                                    Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.            ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ                                      ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.                                    ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               Δ.Α.Σ.Ω.                                                 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.
ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                      ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ
11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ                     ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
10  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 1                              Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                            ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.
ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ                                           ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ                    ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
ΕΠΑΝΩΜΗΣ                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.                      Β.Α.Ο.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ                                  Δ.Α.Σ.Ω.
Μ.Ε.Ν.Τ.                                ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ                            ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.                                    ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ
11  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ                                      Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.
Α.Α.Μ.Θ.                                ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ                                         ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ
11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ                     ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.            ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.
Β.Α.Ο.                                   Β.Α.Ο.                                                    ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               Δ.Α.Σ.Ω.                                                 ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                      ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 8 από 9

12  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΜΙΚΡΑΣ 1                              Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                            ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ                    ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ
ΕΠΑΝΩΜΗΣ                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.                      ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ                                  ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.
Μ.Ε.Ν.Τ.                                ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ                            Β.Α.Ο.
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.                                    Δ.Α.Σ.Ω.
11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ                     ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ
13  η Αγωνιστική
Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς
ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ                                           Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.
ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                      ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑΠΟ
Α.Α.Μ.Θ.                                ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ                                         ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ                                      ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.            ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
Β.Α.Ο.                                   Β.Α.Ο.                                                    ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               Δ.Α.Σ.Ω.                                                 ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ