ΜΠΑΣΚΕΤ / ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ : ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ-ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 26-36
Το φύλλο αγώνα

ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ - ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  26 - 36

Μετεωρίτες (Θωμά) : Ματσακίδου 2, Τσολακίδου 2, Βαρελτζή, Κανακάρη 5, Φιλιπποπούλου 2, Παπαδοπούλου Σ.1, Ρότσικου 12, Παπαδοπούλου Δ.2, Ιωακειμίδου.

Νεάπολη (Μίχου - Παγκούτσος) : Μπαμπίτσα 4, Φεζολλάρι Ρ, Μαδίτση, Γιάννη, Φεζολλάρι Α, Γεωργιάδου 7, Τσινού 2, Κυπριώτη 6, Αγγελακίδου 17, Κουκουσεράκη.