ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΝΔΡΙΚΟ : ΕΝ ΤΟΠΩ ΧΛΟΕΡΩ   Δε θα σχολιάσουμε την ήττα της Δευτέρας, έτσι απλά...
   Δε θα γράψουμε το φύλλο αγώνα, έτσι απλά...
  Μόνο φωτογραφίες.