ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΒΙΝΤΕΟ - ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΜΑΣ Β.ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ